2022 is Going to be my Year

English below

Het is bijna twee jaar geleden dat ik terugvloog uit Panama, net voor corona een echte pandemie werd. Twee jaar zonder grote avonturen op verre exotische bestemmingen. Gelukkig waren er nog enkele leuke groepsreizen om te begeleiden met Mr Yeti, maar desondanks wordt het nu stilaan tijd om nog eens echt mijn grenzen te verleggen.

En daar wordt 2022 het ideale moment voor!

Een hele tijd geleden postte ik op mijn blog al over mijn plannen om de Lhotse te beklimmen. Niet zomaar een achtduizender, maar zelfs de op drie na hoogste ter wereld. De Lhotse koos ik omdat deze voor het grootste stuk dezelfde route als Everest volgt.

De Death Zone

De Lhotse is niet alleen mijn eerste expeditie in de Himalaya, maar het wordt ook de eerste keer dat ik zal klimmen in de Death Zone, de grens van 8000 meter. Een extreme hoogte. Dat blijkt ook nog maar eens uit de docu 14 Peaks op Netflix.

Wat ik zelf vooral spannend vind is hoe mijn lichaam zal reageren op deze extreme hoogte. Zeker omdat ik de ambitie heb om de Lhotse zonder extra zuurstof te beklimmen.

Ojo del Salado, my preparation for Lhotse?

Voorbereiding in Chili?

Een Himalaya expeditie is geen makkie. Het vereist mentale en fysieke kracht, en daarbovenop een portie geluk. Stiekem speel ik dan ook met het idee om mijn kansen te vergroten door in maart een trainingsbeklimming te doen in Chili. Daar zou de Ojo del Salado wel eens een ideale voorbereiding kunnen zijn. Met 6891 meter, de tweede hoogste berg van Zuid-Amerika, na de Aconcagua die ik in 2016 al succesvol beklom.

—————————————————————————————————————————————————————–

It’s been almost two years since I flew back from Panama, just before corona became a real pandemic. Two years without major adventures in faraway exotic destinations. Fortunately there were still some nice group trips to guide with Mr Yeti, but nevertheless it is now time to really push my limits.

And 2022 will be the ideal time for that!

A long time ago I posted on my blog about my plans to climb the Lhotse. Not just any eight-thousander, but even the fourth highest in the world. I chose the Lhotse because for the most part it follows the same route as Everest.

The Death Zone

The Lhotse is not only my first expedition in the Himalayas, but it will also be the first time I will climb the Death Zone, the limit of 8000 meters. An extreme height. This is also apparent from the documentary 14 Peaks on Netflix.

What I find especially exciting is how my body will react to this extreme height. Especially because I have the ambition to climb the Lhotse without extra oxygen.

Preparation in Chile?

A Himalayan expedition is no easy feat. It requires mental and physical strength, and a portion of luck on top of that. I’m secretly toying with the idea of ​​increasing my chances by doing a training climb in Chile in March. The Ojo del Salado could be an ideal preparation there. With 6891 meters, the second highest mountain in South America, after the Aconcagua that I successfully climbed in 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: