This is it!

Het voelt nog steeds erg onwerkelijk aan. Over enkele dagen ben ik in Nepal waar ik deelneem aan een expeditie voor mijn eerste 8000´er. Tien jaar geleden bedwong ik mijn allereerste hoge berg, de Kilimanjaro. Nooit had ik durven dromen dat ik ooit een poging zou wagen op een van de hoogste bergen ter wereld.

It still feels very unreal. In a few days I will be in Nepal where I will participate in an expedition for my first 8000’er. Ten years ago I conquered my very first high mountain, Kilimanjaro. Never would I have dreamed that I would ever attempt one of the highest mountains in the world.

Different mountain, same mindset

Toch vertoont de aanloop naar de Lhotse gelijkaardig als die naar Kilimanjaro in 2012. Toen trainde ik maanden aan een stuk hard om me zo goed mogelijk voor te bereiden voor de beklimming. Ook nu heb ik anderhalf jaar aan een stuk me voorbereid op deze zware beklimming. De laatste maanden maakten trainingen uit van mijn wekelijkse – en haast dagelijkse – routine. En om eerlijk te zijn, soms erg pittige trainingsessies.

Ik durf dan ook te stellen dat ik me fysiek en mentaal op mijn top voel om ook effectief de top van de Lhotse te halen. Al zou ik liegen als er ook niet af en toe twijfels waren of mijn ambitie niet te hoog ligt. Zo plan ik niet alleen een beklimming van de Lhotse, maar wil ik ook de gehele expeditie voltooien zonder extra zuurstof. Een uitdaging die maar zelden is voorgedaan. Een kleine gok, want klimmen in de Death Zone zonder extra zuurstof is zwaar. Erg zwaar, zo wordt verteld door wie het heeft geprobeerd.

Me in about a week or three. Lhotse can be seen in the background.

Yet the run-up to Lhotse is similar to that to Kilimanjaro in 2012. Then I trained hard for months to prepare as best as possible for the climb. Even now I have been preparing for this tough climb for a year and a half. For the past few months, workouts have been part of my weekly – and almost daily – routine. And to be honest, sometimes very spicy training sessions.

I dare to say that I feel physically and mentally at my peak to effectively reach the top of the Lhotse. Although I would be lying if there were not occasional doubts whether my ambition is not too high. I am not only planning an ascent of the Lhotse, but I also want to complete the entire expedition without extra oxygen. A challenge rarely encountered. A small gamble, because climbing the Death Zone without supplemental oxygen is tough. Very heavy, it is said by those who have tried it.

The Lhotse Expedition – my expectations

Hangt het succes van mijn expeditie af van het behalen van de top? Bij andere bergen was mijn antwoord steevast ´ja´. Bij de Lhotse probeer ik mezelf wijs te maken dat het antwoord nee is. Ik zeg wel ´probeer´ want wie me een beetje kent weet dat opgeven een term is waar ik maar vaag van heb gehoord, en dat ik een uitdaging niet schuw. Anderzijds brengt mijn ambitie om de berg te bedwingen zonder extra zuurstof meer uitdaging dan misschien wel hoeft, én is het mijn eerste keer dat ik boven de 8000 meter klim. De grote vraag blijft dus ´hoe zal mijn lichaam reageren op deze extreme hoogte?´ Enkel door de positieve ervaringen in het voorgaande expedities durf ik te hopen dat het wel degelijk kan.

Toch probeer ik de expeditie anders te bekijken. Klimmen in de Himalaya en dan nog een 8000´er is een droom die uitkomt. Een droom waarvan ik vanaf dag 1 hard van ga genieten. Genieten van ieder moment staat dan ook bovenaan mijn lijst.

Gedurende de expeditie ben ik moeilijk bereikbaar. Wie mijn nummer heeft, kan sms´en met steunberichten in de hoop dat deze toekomen. Meer success haal je wellicht met een bericht naar mijn Garmin Mini Inreach.

Does the success of my expedition depend on reaching the top? At other mountains my answer was invariably ‘yes’. At the Lhotse I try to convince myself that the answer is no. I say ‘try’ because those who know me a little know that giving up is a term I’ve only heard vaguely of, and that I’m not afraid of a challenge. On the other hand, my ambition to conquer the mountain without extra oxygen presents more of a challenge than perhaps necessary, and it is my first time climbing above 8000 meters. The big question therefore remains ‘how will my body react at this extreme altitude?’ Only because of the positive experiences in previous expeditions I dare to hope that it is indeed possible.

Still, I try to look at the expedition differently. Climbing in the Himalayas and then another 8000’er is a dream come true. A dream that I will enjoy very much from day 1. Enjoying every moment is therefore at the top of my list.

I will be difficult to reach during the expedition. Whoever has my number can text messages of support in the hope that they arrive. You may get more success with a message to my Garmin Mini Inreach.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: