An Adventurers Journal

Leuke Ideetjes om Wat te Doen met je Vakantiefoto´s

Doorheen de jaren heb ik met het reizen heel wat leuke verhalen verzameld die erg leuk zijn om te vertellen aan al wie ze wil horen. Gelukkig heb ik daar ook af en toe wat leuk fotomateriaal van, om het woord met beeld bij te staan. Foto´s maken tijdens het reizen is dan ook iets wat vrijwel iedere reiziger doet. Maar wat doe je er achteraf mee? Pronken op Instagram? Of misschien gewoon ze laten staan op die harde schijf van je computer? Zonde toch, daarom geven we je graag enkele leuke ideetjes om wat te doen met je vakantiefoto´s.

Maak een Fotoboek

Een klassieker. Niets zo leuk als het maken van een fotoboek waarbij je je beste reisfoto´s omvormt tot een heus verhaal. Wie een reisdagboek bijhield tijdens het reizen kan de foto´s ook nog vergezellen van enkele leuke anekdotes. Een fotoboek maken hoeft niet heel veel tijd te kosten en is een blijvende ervaring van die toffe reis waar je nog lang van zal genieten.

Wanddecoratie

Heb je een prachtige foto gemaakt van een uitzicht of die beklijvende sfeer goed weten vast te leggen op de gevoelige plaat? Waarom zou je er dan niet mee pronken in je interieur? Niets geeft de reizigersvibe zo goed weer als een reisfoto op canvas of plexiglas in je woonkamer!

Maak een Fotopuzzel

Mag het iets creatiever dan een canvas of fotoboek, dan kan je er ook voor kiezen om een fotopuzzel te laten drukken met een van je reisfoto´s als eindresultaat. Erg leuk voor wie houdt van wat puzzelen op een regenachtige herfstdag en tegelijk wat reisherinneringen wil ophalen. Een fotopuzzel maken met je eigen reisfoto als ontwerp is ook een erg leuk cadeau!

Reisdagboek met gepersonaliseerde cover

Zoals ik al zei, reizen brengt leuke verhalen met zich mee. Helaas ga je na enkele jaren wel eens details gaan vergeten van bepaalde anekdotes. Wie zoals ik graag zijn reisverhalen neerpent, heeft wellicht vaak een reisdagboek in zijn koffer zitten. Tegenwoordig kan je ook online heel makkelijk een gepersonaliseerd reisdagboek samenstellen waarbij jouw reisfoto een leuke cover is.

Ontwerp je eigen kalender

Wie graag reist kent het gevoel. Je bent nog maar net thuis en je telt al weer af naar je volgende vakantie. Geduld hebben is echter een mooie deugd, en van de tijd kan je gebruik maken om je reisfoto´s te gebruiken voor het ontwerpen van je eigen kalender. Het leuke is dat je je volgende reis makkelijk kunt aanduiden en het aftellen nog iets echter wordt.

Zoek je nog meer ideeën van wat je allemaal kunt doen met je reisfoto´s? Neem een kijkje op de website van Fotofabriek.

Lhotse, What´s Up With That Mountain?

Ik heb de laatste weken een déjà-vu. Wie de laatste weken mijn blog wat heeft gevolgd, zal gelezen hebben dat ik opnieuw een nieuw doel heb gesteld. De beklimming van Lhotse in Nepal. Vijf jaar na mijn laatste echte bergexpeditie in Argentinië waar ik de Aconcagua succesvol bedwong, en een berg die aanzienlijk wat hoger is wat de inspanning dus nog groter maakt. Er zit me dan ook maar één iets op: trainen, trainen en nog eens trainen.

Negen jaar geleden besliste ik om de Kilimanjaro te beklimmen. Mijn eerste bergbeklimming en tevens een van de Seven Summits. Met een conditiepeil die alles behalve om over naar huis te schrijven was, begon ik met loop-en wandeltrainingen. Ook nu zal de focus terug liggen op looptrainingen en zal er in de mate van het mogelijke tijd worden vrijgemaakt om in de bergen te gaan trainen. Want de Lhotse, die wordt zwaar.

I’ve had a déjà-vu for the past few weeks. Anyone who has followed my blog in recent weeks will have read that I have set a new goal. The ascent of Lhotse in Nepal. Five years after my last real mountain expedition in Argentina where I successfully conquered the Aconcagua, and a mountain that is considerably higher which makes the effort even greater. There is only one thing for me to do: train, train and train again.

Nine years ago I decided to climb Kilimanjaro. My first mountain climb and also one of the Seven Summits. With a fitness level that was anything but to write home about, I started running and walking workouts. Again, the focus will be back on running and, as far as possible, time will be made available to train in the mountains. Because the Lhotse, will be a strenuous endeavor.

Some Facts about Lhotse

Lhotse heeft een hoogte van 8516 meter, wat het meteen ook de op drie na hoogste berg ter wereld maakt. Enkel Mount Everest, K2 en Kangchenjunga zijn hoger. De expeditie naar de top zal er echter niet veel anders uitzien dan die naar bijvoorbeeld Everest. Zoals bij iedere beklimming van een achtduizender duurt de volledige expeditie zo´n twee maanden. Dat de beklimming van Lhotse gelijkaardig is als die van Everest mag je in het geval van de Lhotse zelfs letterlijk nemen. Zo deelt Lhotse eenzelfde basiskamp met Everest en verloopt de beklimming gelijk tot kamp 4 (8000 meter). Daar splitsen de wegen zich en verloopt de rest van de beklimming over een steil en technisch stuk dat vergelijkbaar is met K2.

Niet voor niets is de meest voorkomende doodsoorzaak op Lhotse een vallende rots of een valpartij, ondanks het feit dat je aan een fixed rope vast hangt. Desondanks is het slagingspercentage zo´n 67%, waarvan 25% de top haalt zonder extra zuurstof.

Lhotse has a height of 8,516 meters, which makes it the fourth highest mountain in the world. Only Mount Everest, K2 and Kangchenjunga are higher. However, the expedition to the top will not look much different from the one to Everest, for example. As with any climb of an eight-thousanders, the entire expedition takes about two months. That the ascent of Lhotse is similar to that of Everest can even be taken literally in the case of the Lhotse. Lhotse, for example, shares the same base camp with Everest and the climb is equal to camp 4 (8000 meters). There the roads split and the remainder of the ascent follows a steep and technical stretch that is comparable to K2.

It is not without reason that the most common cause of death on Lhotse is a falling rock or a fall, despite the fact that you are hanging on a fixed rope. Nevertheless, the success rate is about 67%, of which 25% reaches the top without extra oxygen.

Everest 2017: Why is the Khumbu Icefall so Dangerous? | The Blog on  alanarnette.com
Khumbu IceFall (source:www.alanarnette.com)

Why Did I Opt for Climbing Lhotse?

Dus waarom wil ik een gevaarlijke berg van boven de 8000 meter beklimmen? Hier zou ik makkelijk het antwoord kunnen geven dat George Mallory ooit gaf toen hij als eerste Everest wou beklimmen: omdat ze er zijn. Maar de redenen zijn veel diverser. Het beklimmen van een van de veertien 8000´ers is een droom die ik al een tijdje heb gehad. Toegegeven, Everest was de berg die dan voornamelijk in mijn gedachten zat, maar het commerciële succes van de hoogste berg ter wereld zorgt voor een flink prijskaartje en een massa aan klimmers. Twee zaken die op Lhotse minder zijn. En dat terwijl de Lhotse voor een groot stuk dezelfde route volgt.

Gedurende de negen jaar waarin ik me heb verdiept in het bergbeklimmen en het bedwingen van de grootste reuzen ter wereld, heb ik tal van klassiekers gelezen. Het lezen van boeken als Into Thin Air heeft me niet alleen een vertrouwd gevoel gegeven met Everest, maar ook de drang om zelf me te wagen aan epische stukken als de Khumbu Icefall.

So why do I want to climb a dangerous mountain above 8,000 meters? Here I could easily give the answer George Mallory once gave when he tried to be the first to climb Everest: because they are there. But the reasons are much more diverse. Climbing one of the fourteen 8000’ers is a dream I’ve had for a while. Admittedly, Everest was the mountain that was mostly on my mind at the time, but the commercial success of the world’s highest mountain means a hefty price tag and a multitude of climbers. Two things that are less on Lhotse. And that while the Lhotse follows the same route for a large part.

During the nine years of studying mountaineering and conquering the greatest giants in the world, I have read numerous classics. Reading books like Into Thin Air has not only given me a feeling of familiarity with Everest, but also the urge to venture into epic pieces like the Khumbu Icefall myself.

How Will the Expedition Look Like?

Hoe mijn expeditie er precies zal gaan uitzien ligt nog niet helemaal vast. Toch kan ik al verklappen dat ik wellicht kies voor een formule die me in staat stelt om relatief onafhankelijk de berg te beklimmen. Waarbij ik zelf de hogere kampen voor mijn rekening neem. Ook staat het beklimmen van Lhotse zonder het gebruik van extra zuurstof als een doel.

Exactly what my expedition will look like is not entirely clear yet. Yet I can already reveal that I may choose a formula that allows me to climb the mountain relatively independently. In which I take care of the higher camps myself. Climbing Lhotse without the use of extra oxygen is also a goal.

My Ambitions for 2022…Yes You Read that Right

We zitten midden in de feestdagen en dat betekent dat we binnenkort beginnen aan een nieuw jaar. Traditiegewijs schrijven de meeste bloggers een post over hun doelstellingen voor het volgende jaar. Ik ben er geen uitzondering op. Alleen ligt mijn grote doelstelling niet in 2021, maar in 2022.

We are in holiday season and that means that we will soon be turning the page over to a new year. Traditionally, most bloggers post about their goals for the next year. I am no exception. However, my big goal is not 2021, but 2022.

New Climbing Plans

In een van mijn vorige blogposts vertelde ik al dat het inmiddels al van 2016 geleden is dat ik me nog waagde aan een flinke klimexpeditie. Toen ging het om de Aconcagua, met zijn 6963 meter de hoogste berg van Zuid-Amerika. Een vervolg op mijn tweede bergtop in de reeks van de Seven Summits kwam er niet. Geld en tijd weet je wel..

Maar wie me wat kent, weet dat het bergbeklimmen een grote passie is. Eentje waarin ik toch nog vrij grote ambities koester. En dus ook eentje waarbij het steeds weer gaat kriebelen als ik nog maar over een berg lees. Het zette me er ineens maar aan toe om de knoop finaal door te hakken en een nieuwe grens te gaan verleggen: het beklimmen van een 8000-meter piek.

In one of my previous blog posts I already mentioned that it has been since 2016 that I ventured on a big climbing expedition. Then it was the Aconcagua, with its 6963 meters the highest mountain in South America. There was no follow-up to my second mountain top in the series of the Seven Summits. Money and time, you know…

But anyone who knows me knows that mountaineering is a great passion. One in which I still have quite big ambitions. And one where it keeps itching again and again even when I only read about a mountain. It suddenly prompted me to make a final decision and push a new boundary: climbing an 8,000-meter peak.

Jarenlang heb ik een reis naar de Himalaya uitgesteld omdat ik wou opbouwen naar de climax toe. Na geklommen te hebben in de Alpen, de Kaukasus en de Andes is het nu hoog tijd dat ik mijn blik naar het ´Dak van de Wereld´verleg. Om verder te gaan met mijn reeks van de Seven Summits, zou de Everest een logische keuze zijn geweest. Tijd is er, maar het geld helaas niet. Daarnaast is het de laatste jaren zo verschrikkelijk druk op de hoogste berg van de wereld, dat het toch wat van zijn charme verliest. Nee, de keuze is gevallen op de Lhotse (8516m).

De Lhotse ligt in hetzelfde massief als Everest, deelt eenzelfde basiskamp en volgt tot kamp 3 dezelfde route. Op die manier kan ik toch nog de legendarische stukken doorkruisen waar ik zoveel boeken over heb gelezen zoals de Khumbu Icefall. Met 8516 meter is het de op drie na hoogste berg ter wereld en dus meer dan een flinke uitdaging.

Het plan is om de expeditie te laten doorgaan in de lente van 2022. Ondertussen kun je via de blog de hele aanloop volgen.

For years I postponed a trip to the Himalayas because I wanted to build up to the climax. After having climbed in the Alps, the Caucasus and the Andes it is now high time that I took my gaze to the ‘Roof of the World’. To continue my series of the Seven Summits, Everest would have been a natural choice. Time is there, but the money unfortunately is not. In addition, in recent years it has been so terribly busy on the highest mountain in the world that it has lost some of its charm. No, the choice fell on the Lhotse (8516m).

The Lhotse lies in the same massif as Everest, shares the same base camp and follows the same route until camp 3. That way I can still cross the legendary parts that I have read so many books about such as the Khumbu Icefall. At 8,516 meters it is the fourth highest mountain in the world and therefore more than a big challenge.

The plan is to have the expedition take place in the spring of 2022. In the meantime, you can follow the entire run-up via the blog.

The Alaska vibe in Belgium

Vorig jaar spendeerde ik nog een hele winter in Centraal-Amerika waar ik vulkanen beklom en junglepaden afliep op zoek naar Maya-ruïnes. Door een reden die we allemaal maar al te goed kennen, moet ik het dit jaar stellen met ons eigenste Belgenlandje. Toegegeven, het is al wat zoeken naar avontuur in een land waar zo goed als alles is volgebouwd en er enkel een betonnen jungle is. Toch herontdekte ik deze zomer een gebied waar ik al jarenlang niet meer was geweest: de Ardennen.

Waar ik enkele maanden geleden nog verschillende groepen meenam naar de Ardennen, is mijn ontdekkingstocht er niet gestopt. Stiekem moet ik toegeven dat ik de winter in de Ardennen best wel wat vind hebben. Wandelpaden waar geen mens op te zien is, bivakplaatsen waar de warmte van een kampvuur ons even de barre wintertemperaturen doen vergeten, indrukwekkende rotsformaties en enkele leuke rivieren waar het in de winter wel leuk op varen is.

Met mijn ondertussen vaste avonturenpartner zijn het aantal micro-avonturen in de Ardennen ondertussen niet meer te tellen.

Wandelen door de bossen

Weinig dingen die leuker zijn dan trekken door de bossen waar het enige teken van leven de sporen van wilde everzwijnen, dassen en andere diersoorten zijn. Voeg daar nog een heerlijk kampvuur aan toe ´s avonds vooraleer je in je warme slaapzak kruipt en het plaatje is compleet. De trail Entre Lesse et Lomme is misschien wel de leukste tocht geweest deze winter.

Packraften op kleine stroomversnellingen

Wat het wandelen in de bossen nog een extra dimensie geeft is de nieuwe outdoorgadget die ik aan de inhoud van mijn rugzak heb toegevoegd: mijn packraft. Het laat me toe om uitdagende wandelingen te combineren met het peddelen op de vele snelstromende rivieren die de Ardennen rijk is.

Een herontdekte passie: het rotsklimmen

Enkele jaren geleden behaalde ik mijn brevet in het toprope klimmen. Helaas kreeg het te weinig vervolg. De laatste jaren moest ik het stellen zonder klimpartner, wat het helemaal onmogelijk maakte. Maar ook daar is gelukkig een einde aan gekomen waardoor we nu ook regelmatig enkele rotswanden kunnen gaan beklimmen en onze vaardigheden aanscherpen.

In afwachting van het echte werk, krijgen we dus een beetje de Alaska-vibe in eigen land.

Collect Moments not Things

´Collect moments, not things.´ Een spreuk die al jarenlang boven mijn bed hangt. En eentje waar ik me al even lang aan houd. Spijt hebben kan enkel van zaken wat je niet hebt gedaan. Toch? Met die drijfveer heb ik de afgelopen jaren al enkele van de hoogste bergen van Europa en Zuid-Amerika beklommen, de jungles van Centraal-Amerika verkend en met uitsterven bedreigde diersoorten gespot in het hoge Noorden.

Ondanks het feit dat 2020 niet slecht begon met mijn reis doorheen Centraal-Amerika, zal het niemand verbazen dat er sinds maart geen grootse avonturen meer op het programma stonden. En ik zou liegen als ik zeg dat ik het niet mis om op avontuur te trekken. Stiekem hoopte ik nog om deze winter naar Noorwegen te kunnen trekken om er met de orka´s te spotten, maar ook dit is helemaal in het water gevallen.

‘Collect moments, not things.’ A phrase that has been hanging over my bed for years. And one that I’ve adhered to for as long. You can only regret things you haven’t done. Right? With that motivation, I have over the years climbed some of the highest mountains in Europe and South America, explored the jungles of Central America and spotted endangered species in the far North.

Despite the fact that 2020 did not start off badly with my trip through Central America, it will come as no surprise that there have been no more great adventures planned since March. And I would be lying to say I don’t miss going on an adventure. I secretly hoped to be able to go to Norway this winter to spot the killer whales, but this too has completely fallen into the water.

Aconcagua

New mountaineering plans

Wat ik misschien nog het meeste mis zijn de bergen. De uitdaging om de top te bereiken van een van de hoogste pieken ter wereld. Mijn laatste grote bergexpeditie is al van 2016 geleden toen ik de Aconcagua bedwong. Sindsdien volgde enkel nog een mislukte solo winterbeklimming van de Matterhorn.

Mijn zinnen zijn dan ook nog eens gezet op een grootste bergexpeditie in 2022. Om welke berg het precies gaat, hou ik voorlopig nog even voor mezelf. (Al mag er altijd geraden worden in de comments 😉

Perhaps what I miss most are the mountains. The challenge of reaching the top of one of the highest peaks in the world. My last big mountain expedition was in 2016 when I conquered the Aconcagua. Since then, only a failed solo winter climb of the Matterhorn followed.

My sights are set on a big mountain expedition in 2022. I will keep to myself which mountain it is exactly for the time being. (Although you can always guess in the comments 😉

Op micro-avontuur in de Ardennen – Entre Lesse et Lomme

´Het zal toch geen waar zijn hé?´

We hebben enkele weken terug gepland om een paar dagen op avontuur te trekken in de Belgische Ardennen. Nu lijken de aankomende maatregelen van onze regering roet in het eten te strooien en het land volledig in lockdown te plaatsen.

´Opnieuw zes weken opgesloten zitten in mijn leefomgeving waar zo goed als geen natuur is, overleef ik niet.´, begin ik. Gelukkig komt het zo ver niet en laat de lockdown toe om naar de Ardennen te reizen. Ideaal om te genieten van het zonnige herfstweer en ons te wagen aan de tocht Entre Lesse et Lomme.

Drie dagen in de bossen

Een van de voordelen van de Covid-19 crisis is dat we opnieuw met andere ogen naar ons eigen land zijn gaan kijken. In mijn geval is dit vooral naar de Ardennen. Waar ik de voorbije jaren de Ardennen vaak links liet liggen voor andere bestemmingen, ben ik deze dit jaar meer gaan appreciëren. Zeker tijdens de herfstperiode waar de nachten koeler en de rivieren wilder zijn dan tijdens de drukkere zomermaanden, is het de perfecte setting voor een micro-avontuur. Ik kwam dan ook al snel uit op de welgekende Entre Lesse et Lomme wandeling, een tocht van 78 kilometer. De omschrijving belooft niets anders dan onverharde paden en oneindige bossen.

Met de auto rijden we vanuit Mechelen naar het station van Poix-Saint-Hubert, waar de trail dichtbij passeert. Met een zware rugzak met kampeermateriaal en vier dagen proviand zetten we onze eerste kilometers in richting de eerste bivakzone Bois de Bané in Ochamps. Meteen voldoet de wandeling aan alle verwachtingen. Prachtige herfstkleuren, bospaadjes bedekt met rood en bruine bladeren, en daarbovenop een helderblauwe hemel waardoor de kleuren nog meer tot hun recht komen.

Opwarmen bij het kampvuur

Als er één iets is wat de koude herfsttemperaturen aangenaam maken is de mogelijkheid om ´s avonds op te warmen bij een gezellig kampvuur. De warme vlammen zijn niet alleen de plaats voor gezelligheid, maar tevens de ontmoetingsplaats met andere wandelaars die hetzelfde traject volgen. Leuke kampvuurverhalen worden afgewisseld met ervaringen van de dag (of het delen van kwaaltjes en pijnlijke spieren).

´s Ochtends zijn we telkens vroeg uit de veren. Ondanks de barkoude temperaturen kruipen we nog net voor zonsopgang uit onze slaapzak. Zo hopen Lisa en ikzelf nog wildlife te kunnen spotten. Sporen zijn er de voorbije dagen alvast meer dan genoeg geweest. Everzwijnen, damherten, wasberen, … allemaal hebben ze ons pad gekruist, maar nooit wisten we ze te spotten.

Tijdens de tweede helft van de tocht wandelen we iets meer in het zicht van de twee rivieren die eigenlijk nooit veraf zijn: de Lesse en de Lomme. De omgeving die de voorbije drie dagen toch een indruk op ons heeft nagelaten doet ons al dromen van een packraft avontuur in deze streek een van de komende weken.

Praktische info

Bewijzering: De hele route is in wijzerzin aangeduid met witte bordjes met een groene rechthoek. Ook alternatieve routes naar nabijgelegen dorpjes stonden aangeduid.

Bevoorrading: Entre Lesse et Lomme is een wandeling doorheen de bossen en die dorpjes en dus winkels tracht te vermijden. Net om die reden is het belangrijk om zelfvoorzienend te zijn. Wel kun je altijd een omweg maken naar een van de nabijgelegen dorpen. Al is dat met de flinke wandelafstanden niet altijd praktisch even handig.

Openbaar vervoer: De meeste mensen starten de tocht in het kleine dorp Lesse. Wie echter met het openbaar vervoer komt, zal genoodzaakt zijn de trein te nemen naar Poix-Saint-Hubert. Wel kijk je best vooraf naar de uren van de trein, want deze zijn erg beperkt.

Bear Guide – How to Deal with Grizzlies?

Next summer we are hoping to go on a 2-month packraft expedition in the Yukon / Alaska. A region inhabited by black bears and grizzlies. Fortunately we have some experience in dealing with bears ever since we encountered a polar bear during our kayak expedition in Spitsbergen. But still, dealing with grizzlies might prove to be something different…

It could just happen to you while walking in one of the US national parks or when adventuring in the wilderness regions of North America: suddenly you come face to face with a grizzly or black bear. What are you doing then?

Here is what you need to know when hiking in bear territory.

Avoid contact with bears while hiking / camping

Prevention is better than cure and that certainly applies to dealing with bears. You want to avoid encounters with bears or grizzlies as much as possible.

While walking

Tip 1 – Only hike on commonly used paths and trails.

The trails in the national parks are used by multiple hikers every day. The chance that you will bump into a bear along such a path is much smaller than when you deviate from the regular hiking trails.

Tip 2 – Walk in a group

The risk is even smaller when you walk in a group. Bears rarely attack groups of four or more people.

Tip 3 – Make noise

Let the bear know you are coming by talking and making as much noise as possible while walking. In remote mountain areas, hikers often hang bells from their backpacks. However, these are not always sufficient in the vicinity of streams and rivers. A tin with stones that you shake with, clap your hands loudly from time to time or blow a whistle regularly is much more effective. When a bear hears a noise, the animal will move away from the noise. Most confrontations with bears happen when the animal is surprised. You also want to avoid unexpectedly ending up between a mother and her young.

Tip 4 – Keep your eyes open

Keep your eyes peeled for signs of the presence of bears such as fresh footprints or feces. Be especially careful around rivers and streams. Bushes with berries are an important food source for bears. So don’t stay around too long.

While camping

Tip 4 – Keep food away from your tent

Especially when you go camping it is important to take your precautions. Bears are attracted to many things, but of course mainly to food. Keep food scraps away from your tent and eat fifty or a hundred meters away so that there is no food odor in your tent. Store food in the car or hang it from a tree at least twelve feet from the ground. (Read: How to hang a bear bag)

bear bag hanging

Tip 5 – Avoid odor of sex, perfumes, deodarants and more..

The smell of sex also attracts bears. So watch what you do in your tent if you want to avoid a drastic interruption of intercourse. You should avoid using products such as perfumes, deodorants or lotions when staying in a tent because strong smells attract bears. Also avoid wearing the same clothes to sleep that you wore to eat.

Tip 6 – Choose your camping spot wisely

Are you going camping in the backcountry (so for example on multi-day hikes?). Make sure you camp about 100 yards (91 meters) from cooking and food storage areas. Also, don’t camp on trails or near dead animals, fresh bear signs (watch for footprints and bear poo), and near blueberries.

Safety Tips for Bear Encounters

Face to face with a bear: now what?

If you consciously try to avoid contact with bears, the chance that you will cross a bear in your path is very small. If it does happen, don’t panic but hope for the best. There is a lot of debate about the right approach and tactics because bears are very unpredictable animals. What works for one bear does not work for another animal. You should know some general guidelines:

Tip 1 – Stay calm and don´t run

When suddenly a bear is in front of you, you have to stay calm. The bear may just leave you alone. Bears don’t really want to attack but want to see if you are a threat. Stay on the spot and don’t move. Under no circumstances should you turn around and run. This instinctively triggers the bear’s reaction to see you as prey. You don’t stand a chance: a bear can reach speeds over thirty kilometers per hour and even the fastest Olympic athlete cannot. Slowly and gradually, try to move sideways and backwards from the bear in small steps.

Tip 2 – Give it space

When you notice a bear in the distance, it is best to turn around or make a big turn past the animal. After all, it is very important that the bear has enough space to run away.

Tip 3 – Distract the bear

Place your backpack or carrying bag on the ground in front of you. That way you increase the chances that the bear will be distracted by this and will focus on your backpack rather than you. Others claim it is best to hold on the pack as it will offer protection in case of attack (see below).

Tip 4 – Avoid direct eye contact with the bear

Under no circumstances should you look the bear straight in the eye. The animal sees this as a sign of aggression and it can trigger a response in which it attacks.

Tip 5 – Make yourself as big as possible

You want to convince the bear not to attack you. Therefore make yourself as big as possible. Stand on the tips of your toes and gently spread your arms. Another tip is to raise your arms very slowly above your head and gently wave your hands. Monkeys and humans are the only species that can do this. That way you let the bear know that you are not another animal. Do not make sudden movements

Tip 6 – Do not shout or yell

Don’t start yelling or screaming. The bear will experience this as aggressive and may decide to attack.

Tip 7 – Speak to the bear softly and in a low voice

This seems ridiculous, but it often works. You must make it clear to the bear that you are not a threat and do not want to harm him. You do this by speaking softly to the bear. It doesn’t matter what you say, but a phrase like “calm, I won’t hurt you and don’t want to hurt you” that you repeat all the time is good. Contrary to what many people think, an animal is indeed capable of understanding and feeling a lot. Animals cannot speak but communicate instinctively and sometimes almost telepathically with their kind or other creatures. You often calm the bear by speaking softly to it.

Help, the bear is attacking!

A bear standing on its hind legs is a terrifying sight but no reason to panic yet. Often times, the bear is just trying to gauge the situation and find out if you are a threat to him.

You will notice that the bear plans to attack when it makes blowing noises, clicks its teeth or hangs its head, shakes it back and forth between its shoulders, and moves towards you. When it comes to that, there’s little you can do except hope for the best. With luck, it’s just a mock attack or bluff. The bear then rushes towards you but stops halfway, turns around and leaves again. Such behavior has often been observed in bears.

Opinions differ widely on what to do if an attack comes on. Fight back or lie for dead? In most cases, the second strategy is the best.

First strategy: fight back (best for black bear)

A bear does not usually see humans as “food”. But when a bear attacks at night, it may be out for food. Also, if you are walking during the day and it appears that the bear is “stalking” you by repeatedly appearing and disappearing again, its attack will be a “predatory attack.” Fighting back or scaring the bear by throwing stones at it might be your only chance. A bear that does this is usually young and inexperienced and can therefore be chased away quite easily.

In most cases, however, you shouldn’t try to fight back. You will always lose out against a strong and powerful animal like a bear and the more you hit back the more aggressive the bear becomes. It is true that there are people who fought back and where the bear slipped on the face after one good blow. However, the danger of this strategy is that you do not know in advance how the bear will react. Every animal is different.

Another way to defend yourself is by using bear spray. Bear spray has been proven to scare away aggressive bears. Research has shown that people survived a bear attack by defending themselves with bear spray. The spray is said to be very painful for bears, but is recommended by the local authorities if you are in bear territory. Do not use pepper spray. You can buy the spray in the country where bears occur.

Strategy 2: Lie on the floor and pretend you’re dead (best for grizzly)

The other strategy is to lie on the floor in a fetal position and make yourself as small as possible. Especially if you are dealing with a grizzly, it is best to choose this strategy. Protect your head and neck with arms and hands and pull your elbows under your body to keep the bear from turning you over. Chances are the bear will give you one claw and then leave you alone. Stay down as long as the bear is around. If you don’t resist, the bear usually gets tired of it after a while. The animal then no longer finds you interesting and leaves.

bear attack

Reading bear signals – What does the bear want to tell me?

Bears can display certain behavioral patterns that can tell you something. However, these patterns are limited and primitive and their meaning largely depends on the context of the situation.

Here is a description of the different behavioral patterns and a general interpretation to help you understand what a bear means. Mind you, each bear is an individual in itself, and each encounter is unique.

Stand on the hind legs

When a bear stands on its two hind legs, it does not want to express aggression, but simply to acquire more information, both in terms of sight and smell.

Stationary lateral position

This position is often assumed by the bear to ensure its safety. In human encounters, this position is often interpreted as a demonstration of its size.

Stationary frontal position

A bear standing right in front of you and looking you in the eye does not want to be submissive. On the contrary. This is an aggressive position and can be an attack. He is waiting for you to withdraw.

Yawn

When the bear yawns, it means that it is tense because there may be another bear or human presence nearby.

Excessive drooling

A clear sign of tension. When a bear is drooling, white foam can be seen around the bear’s mouth.

Wat je Moet Weten voor je Gaat Klimmen

Hoe doe je een klimharnas aan?

Leg het harnas neer met de gespen en beenlussen voor je. Leg het harnas op de grond of houd het voor je. Je harnas heeft een heupgordel met een paar gespen, die over de voorkant van je lichaam lopen. Het heeft ook een centrale lus, of zekeringslus, die de heupriem verbindt met de beenlussen die eronder hangen. Draai de riem zodat de zekeringslus naar voren is gericht en van je lichaam af is gericht.
Door de zekeringslus correct te plaatsen, worden ook de beenlussen georiënteerd. Ze zijn allemaal aan elkaar gehecht, dus je hoeft je geen zorgen te maken over het afzonderlijk verplaatsen.
Zorg ervoor dat de riemen niet in de knoop raken. Let ook op eventuele plekken waar de riemen uit de gespen zijn gekomen.

klimharnas stap 1

Stap in het harnas door je benen door de beenlussen te halen. Het is alsof je een broek aantrekt. Zorg ervoor dat de beenlussen onder de heupgordel zitten, zodat je er tegelijkertijd doorheen kunt stappen. Steek dan je linkerbeen door de linkerlus en je rechterbeen door de rechterlus. Het is gemakkelijk, en als je een fout maakt, trek dan het harnas naar beneden, ontwar het en probeer het opnieuw.
Stap altijd eerst door de heupgordel. Als je alleen in de beenlussen komt, kun je het harnas niet correct dragen.

klimharnas stap 3

Trek het harnas omhoog totdat de heupgordel zich boven je heupen bevindt. De tailleband moet precies boven je heupen zitten, zodat je heupbeenderen hem op zijn plaats houden. Nadat je de tailleband hebt omgedaan, pas je de beenlussen zo nodig aan. Plaats de beenbanden bovenaan je dijen, precies onder je lies.
Als je de heupriemen niet omhoog kunt krijgen, maak je de beenlussen los door de riemen uit de gespen te trekken die ze op hun plaats houden.

harnas

Trek de heupriem aan door aan de uiteinden van de riemen te trekken. Nieuwere harnassen zijn verstelbaar zoals veel andere soorten kleding. Als je harnas verstelbaar is, zoek dan naar de gespen links en rechts van je. Trek de riemen van je lichaam af totdat de riem strak aanvoelt maar niet verstikkend werkt.
Test de heupgordel door diep in te ademen en probeer 2 vingers onder de riem te glijden. De riem kan een beetje oncomfortabel aanvoelen de eerste keer dat je hem omdoet, maar het is noodzakelijk voor een veilige klim.

harnas deel 5

Dubbel de riemlus terug als die van jou los zit. Oudere harnassen hebben lussen die loskomen en moeten handmatig worden vastgemaakt. Om dit te doen, haal je de riem helemaal uit de lus en trek je hem vervolgens naar het midden van uw lichaam en door de riemgesp. Draai de richting om en trek de riem voor de tweede keer over zichzelf en weer terug door de gesp. Trek vervolgens de uiteinden van de riemen weg van de gespen om het harnas te spannen.

harnas 7

Voer de uiteinden van de riemen door de riemgespen. Er bungelt waarschijnlijk wat overtollig materiaal aan de voorkant van je riem. Omdat deze afleidingen een klim in de weg staan, stop je de uiteinden van de riem in je riemgespen. Sommige harnassen hebben ook secundaire gespen of plastic lussen aan de zijkanten die je kunt gebruiken om de riemen vast te zetten.
Controleer je harnas nog een laatste keer voordat je klimt door het te inspecteren en te proberen het van je heupen te trekken. Als het klaar is voor gebruik, kun je het niet van je heupen trekken.

Je klimtouw aan je harnas bevestigen

harnas touw

Meet ongeveer 89 cm vanaf het uiteinde van een klimtouw. Vastbinden betekent een dragende klimtouw aan je harnas knopen. Om vast te binden, heb je eerst een klimtouw nodig van ongeveer 60 m lang. Meet vervolgens de afstand vanaf het ene uiteinde. De meting hoeft niet nauwkeurig te zijn en je kunt deze gemakkelijk schatten met uw arm.
De lengte van het touw dat je nodig hebt, is iets langer dan de lengte van je arm. Strek een arm uit en strek het touw van de toppen van je vingers tot je schouder.
Het touw dat je aan je harnas knoopt, houdt je van de grond als je valt, dus het is net zo essentieel als het harnas.

klimtouw 8

Draai het touw twee keer om zichzelf heen om een ​​bocht te vormen. Knijp in het touw op het punt dat je hebt gemeten, en laat de uiteinden naast elkaar hangen. Draai vervolgens de touwen om elkaar heen om de lus te vormen. De kortere lengte van het touw dat je hebt gemeten, wordt het werkuiteinde genoemd. Dit is het deel dat je nodig hebt om de knoop af te maken, dus noteer waar het is.
De tegenovergestelde lengte van het touw is het staande uiteinde. Dit onderdeel is de lengte die je aan een ankerpunt vastmaakt.

touw harnas

Steek het werkende uiteinde van het touw in de lus die je hebt gemaakt. Terwijl je de lus in één hand houdt, beweeg je het touw met je andere hand. Trek hem helemaal door de lus om een ​​8-knoop te maken. Je moet nog steeds de knoop gebruiken om het vastmaken af ​​te maken, dus draai hem net genoeg vast om hem bij elkaar te houden.
Knopen van figuur 8 kunnen moeilijk ongedaan te maken zijn als je ze te strak aanspant. Houd het touw wat speling en houd de knoop op zijn plaats om dit te voorkomen.

Image titled Use a Harness for Rock Climbing Step 11

Trek het werkende uiteinde onder de zekeringslus van je harnas. Zodra je de knoop van figuur 8 hebt gedaan, houd je hem opzij om het touw aan je harnas te binden. Zoek het paar bindlussen rond de zekeringslus op je harnas. Breng het touw door de onderste bindlus, achter de zekeringslus en door de bovenste bindlus. Trek hem dan erdoor totdat de knoop ongeveer 5 cm van je lichaam verwijderd is.
Zorg ervoor dat het touw goed tussen je lichaam en de lus van je harnas past. Het is een heel belangrijk onderdeel van veilig klimmen!

klimharnas touw

Voer het touw door het onderste deel van de 8-knoop. Houd de knoop horizontaal voor je zekeringslus om het proces een beetje gemakkelijker te visualiseren te maken. Breng dan het uiteinde van het touw naar beneden tussen de knoop en je lichaam. Trek hem helemaal door de onderste lus om de tweede knoop te beginnen.
Soms wordt dit deel een beetje verwarrend. Zorg ervoor dat je het touw van je zekeringslus naar de knoop volgt.

harnas touw

Trek het touw een tweede keer door de onderste lus. Breng het uiteinde van het touw nog niet terug onder de knoop. Houd in plaats daarvan de knoop stil en zoek een opening tussen de knoop en de doorgang die je zojuist hebt gemaakt. Duw het touw door de lus en onder de rand van de originele knoop.
Als je niet weet waar je het touw vervolgens moet nemen, volg dan de touwlengte vanaf je zekeringslus. Om de tie-in te voltooien, volg je de stappen die je deed voor de eerste knoop in omgekeerde volgorde.

double eight

Haal het touw door de bovenste lus om een ​​tweede knoop te maken. In feite creëer je een identieke 8-knoop. Om de tweede knoop te voltooien, beweeg je het uiteinde van het touw naar je toe en onder je oorspronkelijke knoop. Zoek naar een kleine opening in de bovenste lus van de knoop. Als je het vindt, trek je het touw er helemaal doorheen om de dubbele 8 vast te maken en strak te trekken.
Controleer je werk. Als je knopen er vreemd uitzien, maak dan de tweede knoop los om hem opnieuw te binden. De knopen zien er identiek uit als ze perfect zijn.

klimharnas touw

Bind het resterende touw vast met verschillende platte knopen. Door het touw vast te maken, heb je ongeveer 7,6 cm extra lengte aan het werkeinde. Neem de tegenovergestelde lengte van het touw dat je tot nu toe hebt genegeerd, het staande uiteinde, en houd ze naast elkaar. Knoop het werkende uiteinde zo vaak mogelijk vast aan het staande uiteinde.
De resterende lengte van het touw is voor je ankerpunt, dus bind het werkeinde er niet aan vast. Bind het in plaats daarvan vast aan de lengte voorbij de 8-knoop.

Een zekeringsapparaat aan je touw bevestigen

belay

Maak een bocht in het midden van het klimtouw. Pak het staande uiteinde van het touw dat de andere klimmer gebruikte om zijn harnas vast te binden. Knijp het ongeveer 30 cm vanaf het einde in, zodat je een bocht maakt zoals je doet wanneer je vastbindt. Deze bocht gebruik je om aan het zekeringsapparaat te bevestigen, dus zorg ervoor dat je voldoende lengte hebt om mee te werken.

belay

Duw de bocht in een ATC-apparaat. Je hebt een zekeringsapparaat nodig, een ATC genaamd, als je van plan bent je touw aan een andere klimmer te haken. De meeste ATC’s hebben een draadlus die uit één uiteinde steekt, wat een geleidingssysteem is om het touw vast te zetten. Om het te gebruiken, duw je de bocht door het metalen deel van de ATC. Wanneer de bocht aan het andere uiteinde naar buiten komt, lijnt je deze uit met de draadlus.
De touwlus die je maakt, moet dezelfde maat hebben als de draadlus. Als het de juiste maat heeft, rust het over de draadlus.
Door ATC’s te zekeren, kunt je aan een andere klimmer haken. Het is net als in films waarin een klimmer zijn vallende partner vangt. Elke klimmer heeft zijn eigen ATC nodig om dit te laten werken.

klimharnas

Klem de ATC vast aan de zekeringslus op je harnas. De ATC clips op dezelfde lus die je voor de tie-in hebt gebruikt. Je verbindt de lussen met een vergrendelbare karabijnhaak. Om de karabijnhaak te openen, draai je het poortonderdeel tegen de klok in en duw je het naar voren. Daarna hoef je alleen maar de karabijnhaak rond de draad- en touwlussen te haken die je hebt gemaakt.
De karabijnhaak vergrendelt automatisch wanneer je het weer op zijn plaats duwt.

klimharnas

Trek zo nodig aan het touw en laat het los om speling te creëren. Als je de zekerder bent, of de klimmer lager op de rots, heb je de leiding over het touw. Houd het lange uiteinde van het klimtouw vast met je zwakkere hand en het korte uiteinde met je dominante hand. Het naar beneden trekken van het kortere uiteinde “remt”, of voorkomt dat het touw beweegt. Door het los te laten, krijgt de lijn meer speling, zodat je partner de muur op kan klimmen.
Als je niet bekend bent met zekeren, schrijf je dan in voor een instructieles om een ​​aantal technieken te leren die je beschermen tijdens het klimmen!