Secret surprise trip!

Ik ben op dol op verrassingen. Niet per se om ze te krijgen, maar eerder om ze te geven. Als Linsay en ik elkaar een verrassing geven, dan laten we het niet na om elkaar ontzettend nieuwsgierig te maken de weken of dagen voorafgaand. Meteen ook de voornaamste reden waarom we graag verrassingen plannen. Zelfs al is de ander op het eerste moment niet zo benieuwd naar wat de verrassing precies inhoudt, dan nog slagen we er in om die nieuwsgierigheid op te wekken.

I love surprises. Not necessarily to get them, but rather to give them. If Linsay and I give each other a surprise, we will not fail to make eachother very curious the weeks leading up to it. This is also the main reason why we like to plan surprises. Even if the other isn’t particularly curious at first, we still succeed in provoking that curiosity. 

En ondanks het feit dat ik gisteren nog mijn 32e (auwtch) verjaardag vierde, heb ik van donderdag tot zaterdag een verrassing gepland voor mijn vriendin.  Onnodig dus te zeggen dat ik de laatste weken me weer erg heb beziggehouden met het geven van tips. Ik zeg er meteen ook altijd netjes bij dat ze het toch niet zal weten te raden. Al is het maar om de nieuwsgierigheid te verhogen.

And despite the fact that I was celebrating my 32nd (auwtch) birthday yesterday, I have planned a surprise for my girlfriend from Thursday to Saturday. Needless to say that in the last few weeks I have been very generous with giving tips. Though I always tell her right away that she won’t be able to guess. If only to increase curiosity. Even if it is to make her even more curious about it. 

Dit zijn de 4 tips die ik tot nu toe heb rondgestrooid:

These are the 4 tips I’ve given her so far: 

Tip 1 Enkele weken geleden maakten we een trip met onze Volkswagen in de omgeving van Calais. Een erg tof weekend die we spendeerden met enkele vrienden. Het weer zat dan nog eens erg goed mee ook met prachtige zichten als gevolg. De tip die ik haar de volgende dag meegaf was dat dit weekend veel verbanden had met de verrassing. En dat we er zelfs een zicht op kregen.

Tip 1 A few weeks ago we made a trip with our Volkswagen in the region of Calais. A very cool weekend we spent with some friends. The weather was very good as well with beautiful views as a result. The tip I gave her the next day was that we had a lot of connections this weekend with the surprise. And that we even got a view of it.

Tip 2 ‘Het gaat om een reünie met oude bekenden.’ Nu kan je wel denken: ‘Daar hebben wij niets veel aan?’, maar om eerlijk te zijn is de tip evenveel van tel bij heel wat jullie.

Tip 2 ‘It’s a reunion with old friends.’ Now you can think: “We do not care much about that?”, But to be honest, the tip works for most of you as well.

Tip 3 Het komt en het gaat. Geen extra uitleg nodig.

Tip 3 It comes and it goes. No extra explanation needed.

Tip 4 Deze houdt weer verband met de oude vrienden. Namelijk het feit dat de jaren zijn voorbijgevlogen.

Tip 4 This is again related to the old friends tip. Namely the fact that the years have flown by.

Als vijfde tip gaf ik haar deze week de kans om iedere dag een ja/nee vraag te stellen waarop ik eerlijk zou antwoorden.

Misschien zijn jullie ondertussen ook al wat nieuwsgierig geworden naar wat de verrassing volgende week wordt. Daarom geef ik jullie de kans om elk ook één ja/nee vraag te stellen in de comments, waarop ik zal antwoorden 😉

As a fifth tip I gave her the opportunity this week to ask a yes / no question every day that I would answer honestly.

Maybe in the meantime you have also become curious about what the surprise will be next week. That’s why I give you the chance to ask each one of you 1 yes / no question in the comments, on which I will answer 😉

Extra tip

ffblur

One Comment on “Secret surprise trip!

  1. Pingback: The One Where We Were At Friendsfest | An Adventurers Journal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: