Why so serious?

Ver heb ik niet moeten zoeken naar de titel voor de blogpost van deze week. ‘Why so serious?’ is de meest beroemde quote van Batman-personage waarin ik deze week met Halloween verkleed was: de Joker.

Door Heath Ledger vertaald tot een van de allerbeste acteerprestaties en meest uitzonderlijke filmpersonages, maar met een quote die meer bevat dan je zou vermoeden.

I didn’t have to search long for the title for this week’s blog post. ‘Why so serious?’ is the most famous quote of a Batman character in which I was dressed with Halloween this week: the Joker.

Translated by Heath Ledger into one of the best acting performances and most exceptional film characters, but with a quote that contains more than you might suspect.

‘Why so serious?’ is een gevat antwoord op iemand die alles te serieus neemt of boos is. Het leven is te kort om lang bezig te zijn met frustraties, ruzies of dingen die eigenlijk niet leiden naar je doel in het leven. Zeker op sociale media zien we steeds vaker dat mensen zich frustreren op negatieve berichtgeving.

‘Why so serious?’ is a comprehensible answer to someone who takes everything too seriously or is angry. Life is too short to be busy for a long time with frustrations, quarrels or things that do not lead to your goal in life. Certainly on social media we see more and more that people are frustrated by negative reporting.

Ik geef toe. Ik bezondig me er ook vaak aan. Soms wou ik dat ik wereldproblemen kon aanpakken, frustraties kon wegwerken, maar de realiteit is dat dit alles groter is dan we alleen aankunnen. Wel kunnen we zorgen voor minder frustratie in ons eigen leven. Geniet van de momenten samen met je geliefden, want op het einde van je leven zal je niet terugblikken op je carrière of persoonlijke successen, maar op de momenten die je hebt gedeeld met de persoon waar je van houdt.

I admit. I also often catch myself getting frustrated over little things. Sometimes I wish I could tackle world problems, eliminate frustrations, but the reality is that all of this is bigger than we can handle alone. We can, however, provide less frustration in our own lives. Enjoy the moments together with your loved ones, because at the end of your life you will not look back on your career or personal successes, but on the moments that you have shared with the person you love.

Dus doe zoals de Joker en ‘put a smile on that face’, want je weet nooit wanneer het allemaal eindigt.

So do like the Joker and ‘put a smile on that face’, because you never know when it all ends.

20181031_193005

 

One Comment on “Why so serious?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: