Home Again

Na vier en een halve maand door Centraal-Amerika te hebben rondgetrokken, kwam mijn avontuur deze week tot zijn einde. En laat dat misschien net op tijd zijn geweest. Panama kreeg eerder deze week zijn eerste Corona slachtoffers te verwerken en nam meteen maatregelen. Ondertussen sloten Guatemala, El Salvador en tal van andere Latijns-Amerikaanse landen hun grenzen. Voor reizigers dringt dus de keuze op van waar je de komende tijd ´vast´ wil komen te zitten. Mijn terugreis stond al een tijdje vast.

Toch leek ook die in het gedrang te komen.

Op de luchthaven in Panama kregen we een keuze voorgeschoteld. Blijven in Panama of vliegen naar Istanbul, waar we geen transit vlucht zouden hebben. Ik koos voor de laatste optie. En gelukkig, want bizar genoeg bleek mijn vlucht naar Brussel alsnog door te gaan. Een van de laatste.

After traveling around Central America for four and a half months, my adventure came to an end this week. And let that perhaps have been just in time. Panama received its first Corona victims earlier this week and took immediate action. Meanwhile, Guatemala, El Salvador and many other Latin American countries closed their borders. For travelers, therefore, the choice arises from where you want to get ‘stuck’ in the near future. My return journey had been fixed for a while.

Yet it also seemed to be compromised.

We were presented with a choice at the airport in Panama. Stay in Panama or fly to Istanbul where we wouldn’t have a transit flight. I chose the latter option. And luckily, because strangely enough, my flight to Brussels turned out to continue. One of the last.

And now?

Het plan was om met mijn Volkswagen bus naar Wales en Schotland te reizen. Maar de huidige Coronacrisis gooit nu dus roet in het eten. Voorlopig althans. Het is dus afwachten hoe de situatie in Europa wijzigt de komende weken of maanden.

The plan was to travel to Wales and Scotland with my Volkswagen bus. But the current Corona crisis is now throwing a spanner in the works. At least for now. It remains to be seen how the situation in Europe will change in the coming weeks or months.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: