About us

Chapter I – The Adventurers

De eerste pagina van Dagboek van een Avonturier begint in 2012 toen ik (Dempsey) de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika ging beklimmen. Een avontuur die naar meer smaakte en enkele maanden later volgde een succesvolle beklimming van de Mont Blanc.

The first page of An Adventurers Journal started in 2012, when I (Dempsey) climbed Kilimanjaro, the highest mountain in Africa. An adventure that raised my sense of adventure and only a few months later, a succesful climb of the Mont Blanc followed. 

Kort daarna ging Linsay mee op avontuur. De Walkers Haute Route van Chamonix naar Zermatt werd de eerste tocht op haar lijstje, maar daar zouden de komende jaren heel wat meer ervaringen bijkomen.

Shortly after, Linsay joined the adventure. The Walkers Haute Route from Chamonix to Zermatt was her first trekking on the list, but there would be many experiences added over the years. 

Finland Karhunpolku

Chapter II – The Adventurers Journal

Grootste avonturen komen met grootste verhalen. Verhalen die we maar al te graag delen met anderen. Niet om hen jaloers te maken, nee. Maar om mensen bewust te maken dat een avontuurlijk leven voor iedereen is weggelegd. Hoewel het niet voor iedereen mogelijk is om voltijds te reizen, is een leven vol avontuur dat wel. Of het nu een wandeltocht is in eigen land of de beklimming van een berg zoals ik ooit deed.

Great adventures come with great adventure stories. Stories we loved to share with others. Not to make them jealous, no. But to make them aware that adventure is out there for everyone. While full-time travel isn’t possible for anyone, living a life full of adventure is. Whether it’s going on a hike in your own country, or climbing a mountain like I did. 

Belize Jungle Survival

Only one of the adventures we experienced so far!

Ik heb geen grote bankrekening of veel plaats onder mijn matras slaapzak en toch reis ik zo goed als voltijds? Hoe doe ik dat dan? Wel, in de eerste plaats, maak ik heel wat opofferingen en staat avontuur voorop in mijn leven. Daarnaast tracht ik met behulp van mijn reisverhalen en adventure e-guides anderen te helpen om zelf op avontuur te trekken. Wie de stap niet zelf kan/wil zetten, kan samen met ons op avontuur!

I don’t have a huge bank account, nor do I have lots of space under my sleeping mattress bag and still I manage to travel (almost) full-time. How? Well, in the first place I make a lot of sacrifices and adventure is top priority in my life. Secondly, with the aid of my travel stories and adventure e-guides, I try to help others going on their adventure. Those who don’t want to set the first step alone, can join us on an adventure

Chapter III – The Pursuit of More Goals

Alle verhalen hebben ook een einde, en dat geldt ook soms voor liefdesverhalen. Na vijf jaar menig avontuur te hebben gedeeld, van het ijskoude Noorden tot de vochtige jungles van Belize, kwam aan de relatie met Linsay een einde en besloot ze uit het verhaal van Dagboek van een Avonturier te stappen.

Onze verhalen blijven leuke herinneringen, maar het betekent ook dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk waarin ik nieuwe grootse doelen voor mezelf stel. Lees hier onder meer over mijn voorbereiding op de beklimming van de Lhotse. 

All stories have an ending too, and that goes for love stories sometimes too. After five years of sharing adventures from the icy North to the humid jungles of Belize, the relationship with Linsay came to an end and she decided to step out of the story of an Adventurer’s Journal.
Our stories remain fun memories, but it also means it’s time for a new chapter where I set new grand goals for myself. Read here about my preparation for the ascent of the Lhotse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: