An Adventure in the Ardennes

Yes, de eerste groepsreis van het seizoen is achter de rug. Na maandenlang binnen zitten (op enkele korte wandel-en fietstochten na) deed het goed om nog eens op avontuur te gaan. Met een kleine groep spendeerde ik een week in de Belgische Ardennen waar we opnieuw onze grenzen verlegden. Zowel fysiek met een stevige wandel en mountainbiketocht als mentaal waar we hoogtevrees in het gezicht uitlachten met een leuke via ferrata en onze claustrofobische stemmetjes het zwijgen oplegden in de donkere gangen van de grotten.

Yes, the first group tour of the season is over. After spending months inside (except for a few short walking and cycling trips) it was good to go on an adventure again. With a small group I spent a week in the Belgian Ardennes where we once again pushed our boundaries. Both physically with a brisk walking and mountain bike tour and mentally by laughing in the face of vertigo with a fun via ferrata and silenced our claustrophobic voices in the dark corridors of the caves.

Maar Corona maakt nog steeds deel uit van ons leven, wat enkele dagen na terugkomst meteen duidelijk werd nadat Zweden volledig op rood kwam te staan. Mijn volgende reis komt dus meteen in gedrang en dus is het – opnieuw – zoeken naar alternatieven. Op het einde van deze week volgt nog mijn eerste try-out met mijn packraft in de Vlaamse Velden. Zo trek ik vanaf zaterdag via de Handzamevaart en IJzer richting de Franse grens, vooraleer te voet terug naar Ieper te wandelen.

Mochten de huidige maatregelen roet in het eten gooien voor mijn volgende groepsreis naar Zweden, dan krijgt de try-out wellicht een vervolg met een packrafttocht in Snowdonia, Wales.

Maar zoals steeds deze laatste maanden, is het afwachten wat morgen brengt.

But Corona is still part of our lives, which became clear a few days after returning when Sweden completely turned red. My next trip is immediately compromised and so it is – again – looking for alternatives. At the end of this week my first try-out will follow with my packraft in the Flanders Fields. From Saturday I will travel to the French border via the Handzamevaart and Yser, before walking back to Ypres on foot.

Should the current measures throw a spanner in the works for my next group trip to Sweden, the try-out may be continued with a packraft trip in Snowdonia, Wales.

But as always these last months, we have to wait and see what tomorrow brings.

One Comment on “An Adventure in the Ardennes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: