Collect Moments not Things

´Collect moments, not things.´ Een spreuk die al jarenlang boven mijn bed hangt. En eentje waar ik me al even lang aan houd. Spijt hebben kan enkel van zaken wat je niet hebt gedaan. Toch? Met die drijfveer heb ik de afgelopen jaren al enkele van de hoogste bergen van Europa en Zuid-Amerika beklommen, de jungles van Centraal-Amerika verkend en met uitsterven bedreigde diersoorten gespot in het hoge Noorden.

Ondanks het feit dat 2020 niet slecht begon met mijn reis doorheen Centraal-Amerika, zal het niemand verbazen dat er sinds maart geen grootse avonturen meer op het programma stonden. En ik zou liegen als ik zeg dat ik het niet mis om op avontuur te trekken. Stiekem hoopte ik nog om deze winter naar Noorwegen te kunnen trekken om er met de orka´s te spotten, maar ook dit is helemaal in het water gevallen.

‘Collect moments, not things.’ A phrase that has been hanging over my bed for years. And one that I’ve adhered to for as long. You can only regret things you haven’t done. Right? With that motivation, I have over the years climbed some of the highest mountains in Europe and South America, explored the jungles of Central America and spotted endangered species in the far North.

Despite the fact that 2020 did not start off badly with my trip through Central America, it will come as no surprise that there have been no more great adventures planned since March. And I would be lying to say I don’t miss going on an adventure. I secretly hoped to be able to go to Norway this winter to spot the killer whales, but this too has completely fallen into the water.

Aconcagua

New mountaineering plans

Wat ik misschien nog het meeste mis zijn de bergen. De uitdaging om de top te bereiken van een van de hoogste pieken ter wereld. Mijn laatste grote bergexpeditie is al van 2016 geleden toen ik de Aconcagua bedwong. Sindsdien volgde enkel nog een mislukte solo winterbeklimming van de Matterhorn.

Mijn zinnen zijn dan ook nog eens gezet op een grootste bergexpeditie in 2022. Om welke berg het precies gaat, hou ik voorlopig nog even voor mezelf. (Al mag er altijd geraden worden in de comments 😉

Perhaps what I miss most are the mountains. The challenge of reaching the top of one of the highest peaks in the world. My last big mountain expedition was in 2016 when I conquered the Aconcagua. Since then, only a failed solo winter climb of the Matterhorn followed.

My sights are set on a big mountain expedition in 2022. I will keep to myself which mountain it is exactly for the time being. (Although you can always guess in the comments 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: