The Long Road to Everest BC

Terwijl afgelopen vrijdag de eerste klimmer van dit seizoen de top van de Everest heeft bereikt, verloopt mijn training nog steeds als gepland. Met meer belangstelling dan gewoonlijk volg ik nu ook de teams die in Everest Base Camp zitten. Ook het team van Summit Climb, waar ik volgend jaar deel van uitmaak. Die zijn zich momenteel in het Everest BC aan het voorbereiden op de finale summit push.

While the first climber of this season reached the summit of Everest last Friday, my training is still going as planned. With more interest than usual, I now also follow the teams that are in Everest Base Camp. Also the Summit Climb team, which I will be part of next year. They are currently in Everest BC preparing for the final summit push.

Everest BC

´Maar wacht eens even… ging je niet Lhotse beklimmen?´, hoor ik je al vragen. Dat klopt. Alleen verblijven de klimteams van zowel Everest als Lhotse in het Everest Base Camp. Zowel de route naar de top van de Everest als die naar de top van Lhotse begint bij het basiskamp, gelegen op 5364 meter hoogte. Beter nog, de routes lopen gelijk tot aan Camp 3!

Het grootste deel van de expeditie verblijven klimmers dan ook in het basiskamp dat haast een klein dorp genoemd mag worden. In een vorige blogpost vermeldde ik al even dat ik in de komende weken een beeld zou schetsen van hoe de expeditie er zou gaan uitzien. Wel, hier gaan we dan.

De expeditie begint met de spannende vlucht naar Lukla, wat bekend staat als de gevaarlijkste luchthaven ter wereld. Van hieruit volgen we de route van de Everest BC trekking langs de vele dorpen in de bergen. Onderweg wordt er verbleven in teahouses en wordt het al belangrijk om goed te acclimatiseren. In totaal doen we immers slechts acht dagen over de tocht naar Everest BC.

De trekking staat trouwens gekend als een van de mooiste wandelroutes ter wereld. Net daarom hoop ik dat enkele belangrijke mensen in mijn leven me zullen vergezellen tijdens deze tocht als extra motivatie voor de expeditie zelf.

“But wait a minute … weren’t you going to climb Lhotse?”, I already hear you ask. That’s right. Only the climbing teams of both Everest and Lhotse stay at the Everest Base Camp. Both the route to the summit of Everest and the route to the summit of Lhotse start at the base camp, located at an altitude of 5364 meters. Better yet, the routes run right up to Camp 3!

Most of the expedition climbers therefore stay in the base camp, which can almost be called a small village. In a previous blog post I mentioned that I would paint a picture of what the expedition would look like in the coming weeks. Well, here we go.

The expedition begins with the thrilling flight to Lukla, known as the world’s most dangerous airport. From here we follow the route of the Everest BC trekking along the many villages in the mountains. Along the way, people will stay in teahouses and it is already important to acclimatize well. After all, it only takes us eight days to travel to Everest BC.

The trek is also known as one of the most beautiful hiking routes in the world. That’s why I hope that some important people in my life will join me on this trip as extra motivation for the expedition itself.

Preparation

Een expeditie in de Himalaya vraagt een flinke voorbereiding. Niet alleen qua logistiek maar ook op fysiek vlak. Ik hoop daarom om binnen enkele weken richting Duitsland te kunnen trekken, naar de Duitse Alpen meer bepaald. Niet alleen heeft de regio mijn aandacht getrokken door de Belgische editie van De Mol dit jaar, maar ook omwille van de bergen die ideaal zijn voor een soloklimmer. Alleen is het nog even afwachten tot de vele restricties per land in Europa het praktisch mogelijk maken.

An expedition in the Himalayas requires a lot of preparation. Not only in terms of logistics, but also physically. I therefore hope to be able to travel to Germany within a few weeks, to the German Alps in particular. Not only did the region attract my attention because of the Belgian edition of De Mol this year, but also because of the mountains that are ideal for a solo climber. We just have to wait and see until the many restrictions per country in Europe make it practically possible.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: