Vi ka till Sverige!

Een week geleden stond een try-out packrafttrip gepland doorheen de Vlaamse velden. Omdat een nieuwe packraft toch wat aanpassen is, plande ik de dag voordien al een korte trip op de Leie in Kortrijk. Kwestie van het materiaal wat leren te kennen. Het belang van een testtrip werd meteen duidelijk, want ondanks de vele positieve aspecten van mijn Anfibio Rebel 2k – superlicht, enorm wendbaar en vooral makkelijk in opblazen en opruimen – heeft mijn huidige pakket één nadeel: hij is te wendbaar voor kalme wateren.

Er zat dus maar één iets op. Mijn vierdaagse tocht uitstellen en de extra vin die niet standaard in het pakket zit bestellen. Ondertussen zijn we opnieuw een week verder en kon ik gisteren de packraft, deze keer met vin, uittesten op de Handzamevaart. Resultaat? Test geslaagd.

A try-out packraft trip was planned a week ago through Flanders fields. Because a new packraft is a bit of a change, I already planned a short trip on the Leie in Kortrijk the day before. Just getting to know the material. The importance of a test trip immediately became clear, because despite the many positive aspects of my Anfibio Rebel 2k – super light, extremely manoeuvrable and especially easy to inflate and store – my current package has one drawback: it is too manoeuvrable for calm waters.

So there was only one thing on it. Postpone my four-day trip and order the extra fin that is not standard in the package. In the meantime we are another week further and I was able to test the packraft, this time with fin, yesterday on the Handzamevaart. Result? It passed the test.

Code Orange

Tijd voor de vierdaagse tocht is er de komende weken echter niet. Zoals verwacht trok onze regering de beslissing om Zweden op rood te zetten binnen de 48 uur al in en is reizen naar het noorden opnieuw toegestaan. Zaterdag begeleid ik dan ook de 14-daagse groepsreis Zweden. Een kleine groep waardoor de ervaring van het wildkamperen, leren vuur maken, de Zweedse wildernis te voet en al kanoënd nog intenser wordt! Zeker nu we helemaal de stedelijke gebieden vermijden.

Wil je zelf ook mee naar Zweden? Dan kan je nog steeds boeken via deze website.

However, there is no time for the four-day trip in the coming weeks. As expected, our government revoked the decision to put Sweden in red within 48 hours and travel to the north is again allowed. On Saturday I also accompany the 14-day group trip to Sweden. A small group that makes the experience of wild camping, learning to make a fire, the Swedish wilderness on foot and canoeing even more intense! Especially now that we completely avoid urban areas.

Finland Karhunpolku
Me, 4 years ago in Dalarna

One Comment on “Vi ka till Sverige!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: