Retro: De Kilimanjaro

Vorige week vertelde ik nog over mijn plannen voor een tweede boek. Gezien dit boek over mijn avonturen in de bergen zal gaan, vond ik het wel eens tijd om even terug te blikken op het avontuur waar het allemaal mee begon: de beklimming van de Kilimanjaro.

Last week I told you about my plans for a second book. Since this book will be about my adventures in the mountains, I thought it would be a good idea to look back to the adventure it all started with: the ascent of the Kilimanjaro. 

Crazy idea to crazy adventure

Toen ik het wilde idee om de Kilimanjaro te beklimmen aan Ruben voorlegde, was hij meteen akkoord. Onze vriendengroep had echter wat meer twijfels als we onze plannen om de hoogste berg van Afrika te beklimmen, vertelden. Niet onlogisch, want zowel Ruben als ikzelf hadden geen ervaring met het beklimmen van een berg. Beter nog: het hoogste punt waar ik ooit in mijn leven heb gestaan was op Little Whistler in Canada het jaar voordien. Een bergtop van zo’n 2085 meter hoog. En het grootste stuk hadden we dan nog overbrugd met een gondola. Dat was maar liefst bijna 4000 meter lager dan de Kili.

When I presented Ruben the crazy idea to climb Mount Kilimanjaro, he didn’t hesitate for a single second. Our group of friends however, had more doubts when we told them our plan to climb the highest mountain in Africa. Not illogical as we lacked the experience of mountaineering. Even more: the highest point I’ve ever reached in my life was Little Whistler in Canada the year before. A peak of only 2085 meters high. And we even conquered the main part of the ascent by gondola. It was only 4000 meters lower than the Kili

Het ontbrak ons echter niet aan motivatie. Acht maanden voor de reis naar Tanzania, begon ik met looptrainingen. Een noodzaak, want mijn conditie was… wel … onbestaande. We schreven ons in voor verschillende loopwedstrijden en langeafstandswandeltochten, met als hoogtepunt het wandelen van 100 kilometer in 24 uur. Een prestatie die ik enkele weken voor de beklimming van de Kilimanjaro nog eens herhaalde tijdens de Dodentocht.

However we didn’t lack motivation. Eight months before the trip to Tanzania, I started my training. A necessity as my stamina was… well… nonexistent. We entered several running contests and longdistance walking contests, with walking 100 kilometers in 24 hours as a climax. A feat I repeated a few weeks before our Kilimanjaro climb during the Dodentocht (Dead March). 

P1010382

The start of the Kilimanjaro Climb

The Kilimanjaro as the climax of a wonderful year

Nog voor we de Kilimanjaro succesvol hadden beklommen, had ik al een fantastisch jaar achter de rug. Aan de hand van verschillende uitdagingen, zamelden we geld in voor Polar Bears International, een organisatie die zich inzet voor het behoud van de habitat van de bedreigde ijsbeer. Een diersoort die ik vorig jaar zelf nog in het wild kon spotten. Toch is de beklimming van de hoogste berg van Afrika een mijlpaal geweest in mijn leven. Het wakkerde mijn avontuurlijke geest aan en deed me beseffen dat ik niet wou dat dit een once-in-a-lifetime experience zou worden. De jaren nadien zette ik het avontuur verder met de beklimming van de Mont Blanc (4810m), Mount Elbrus (5642m), de Monte Rosa en zelfs de Aconcagua (6962m).

En laat net dit inspiratie genoeg zijn voor dat tweede boek!

Lees hier het volledige reisverhaal van de beklimming van de Kilimanjaro opnieuw. 

Even before we had succesfully climbed the Kilimanjaro, I already had a fantastic year. By completing several challenges, we collected money for Polar Bears International, an organization that is committed to preserve the habitat of the endangered polar bear. A species I was fortunate enough to see in the wild myself last year (and survive!). Still, the ascent of Africa’s highest mountain has been a milestone in my life. It fueled my adventurous spirit and made me realize this should not be an once-in-a-lifetime experience. The years after I continued my adventure by climbing Mont Blanc (4810m), Mount Elbrus (5642m), the Monte Rosa and even the Aconcagua (6962m). 

And these had more than enough stories for a second book! 

Read the full story of our Kilimanjaro climb!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: